Η μεγαλύτερη εταιρεία 3PL στην Ελλάδα

Οι Τεχνολογίες μας

O ψηφιακός μετασχηματισμός της Εταιρίας αποτελεί Κορυφαία προτεραιότητα για την ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ,

ο οποίος με την εφαρμογή νέων και καινοτόμων εργαλείων και υπηρεσιών θα μας επιτρέψει να διατηρήσουμε:
Δίκτυο Δεδομένων & Συστήματα
Δίκτυο Δεδομένων & Συστήματα

πραγματικά Υψηλής Διαθεσιμότητας
σε δύο
επαγγελματικά
data centers
της Telecom
Italia

Συστήματα πληροφορικής
Συστήματα πληροφορικής

Ιδιαίτερα εξελιγμένα, με κορμό το κορυφαίο SAP και WMS το Μantis καθώς και τα Συστήματα βελτιστοποίησης φορτώσεων και δρομολογίων της Telenavis αλλά και παρακολούθησης της Διανομής DMS της CIMA.

Ισχυρή Ασφάλεια
Ισχυρή Ασφάλεια

Συστημάτων και Δεδομένων

Οι τεχνολογίες μας

Ευέλικτες ψηφιακές υποδομές
Ευέλικτες ψηφιακές υποδομές

που προσαρμόζονται
γρήγορα
στις ανάγκες
των πελατών και
το μέγεθος
του έργου.

Επιχειρηματικό Σχέδιο
Επιχειρηματικό Σχέδιο

Συνέχισης Λειτουργίας και
Ανάκτησης Δεδομένων
εντός 4 ωρών,
σε περίπτωση
φυσικής
καταστροφής

Οικολογική συνείδηση
Οικολογική συνείδηση

στην διαχείριση της ενέργειας, την χρήση και διάθεση των υλικών και περιορισμό του CO2 με την καθημερινή εφαρμογή ειδικών τεχνολογιών και διαδικασιών.

Η μεγαλύτερη εταιρεία 3PL στην Ελλάδα

Η ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ επενδύει σε τεχνολογίες αιχμής

που βρίσκουν εφαρμογή σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Πρωτοπορεί στην Ελλάδα, με την ανάθεση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στα πλαίσια του HORIZON 2020, της εφαρμογής τεχνολογιών 5G και 6G στις αποθηκευτικές της εγκαταστάσεις,
Επικοινωνηστε μαζι μας
Είμαστε και θα παραμείνουμε στην ηγετική θέση στην αγορά των logistics στην Ελλάδα, προσφέροντας στο προσωπικό, τους συνεργάτες και τους πελάτες μας, το ασφαλέστερο και ισχυρότερο ψηφιακό περιβάλλον.