Η μεγαλύτερη εταιρεία 3PL στην Ελλάδα

Ποιότητα

Στόχος μας η ικανοποίηση των αποθετών μας μέσω της σωστής αποθήκευσης, διαχείρισης και παράδοσης των εμπορευμάτων τους, βάσει των συμφωνημένων προδιαγραφών.

Ασφαλής αποθήκευση
και διακίνηση

Ασφαλής αποθήκευση και διακίνηση των προϊόντων χωρίς κίνδυνο αλλοίωσης ή καταστροφής τους

01

Ασφαλή και γρήγορη διαχείριση
των ψηφιακών δεδομένων

Ασφαλή και γρήγορη διαχείριση των ψηφιακών δεδομένων που διέρχονται ή παραμένουν στα συστήματά μας.

02

Πρόληψη
ατυχημάτων

Πρόληψη ατυχημάτων που σχετίζονται με τις δραστηριότητές μας.

03

Μείωση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων

Μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που απορρέουν από τις οποιεσδήποτε δραστηριότητες της Εταιρίας μας

03

Προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας με σεβασμό στην ασφάλεια, το περιβάλλον και τις ποιοτικές απαιτήσεις των πελατών μας. Δημιουργήσαμε και συντηρούμε ένα εργασιακό περιβάλλον που σέβεται τον κάθε εργαζόμενο και βοηθά στην επαγγελματική του εξέλιξη. Όλα τα παραπάνω επικυρώνονται με συστήματα ποιότητας και πλατφόρμες αξιολόγησης στις οποίες μετράμε και επιβεβαιώνουμε τις επιδόσεις μας.
Για το μέλλον, δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε το υψηλό επίπεδο συνεργασίας, τους αποτελεσματικούς ελέγχους και να δημιουργούμε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, με τις πλέον σύγχρονες επιστημονικές τεχνικές, ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες σας!Για να το πετύχουμε αυτό, εργαζόμαστε για την συνεχή αναβάθμιση των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, προστασίας του περιβάλλοντος καθώς και για τη βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζομένων.

Οι Πιστοποιήσεις μας

Ecovadis
Ecovadis

Σεβόμαστε το περιβάλλον και συμβάλουμε στην αειφόρο ανάπτυξη. Οι επιδόσεις μας μετρώνται και
αξιολογούνται
μέσα από διεθνείς
πλατφόρμες που
μας προτείνουν
οι αποθέτες μας.

HSAS 18001:2007
HSAS 18001:2007

Στην καθημερινή προσπάθεια παροχής των υπηρεσιών μας βάζουμε την ασφάλεια των εργαζομένων ως πρώτη προτεραιότητα. Παρέχουμε όλα τα απαραίτητα μέσα και φροντίζουμε για τη σωστή χρήση τους. Επιμένουμε με συνεχή εκπαίδευση των εργαζομένων. Επιβραβευόμαστε με την πιστοποίηση κατά OHSAS 18001:2007.

SEDEX
SEDEX

Δημιουργούμε για τους εργαζόμενους ένα εργασιακό περιβάλλον με ίσες ευκαιρίες, χωρίς διακρίσεις σε φύλο, φυλή, θρησκεία, ιδιαιτερότητες. Οι προσπάθειες μας αναγνωρίζονται με την πιστοποίηση μας κατά SEDEX για όσους αποθέτες το επιθυμούν.

GDP
GDP

Είμαστε πιστοποιημένοι κατά GDP και GMP για φαρμακευτικά προϊόντα από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, διασφαλίζοντας το εξαιρετικό σύστημα διαχείρισης ποιότητας σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Η πιστοποίηση μας στις ορθές πρακτικές διανομής (GDP) αποδεικνύει την αφοσίωσή μας σε άριστες πρακτικές αποθήκευσης και διανομής και υψηλή ποιότητα σε κάθε πτυχή των προσφερόμενων υπηρεσιών μας.

ISO 22000:2005
ISO 22000:2005.

Αποθηκεύουμε και διανέμουμε τα τρόφιμα με σεβασμό στην διατήρηση της ασφάλειας και της ποιότητας τους. Είμαστε υπεύθυνος κρίκος στην αλυσίδα της διατροφής «Από το Χωράφι στο πιάτο». Το επικυρώνουμε με την πιστοποίηση μας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2005.

TUV NORD
TUV NORD

Διαχειριζόμαστε ευαίσθητα Ιατροτεχνολογικά προϊόντα των αποθετών μας, με βάση τους διεθνείς κανόνες και τις δικές τους απαιτήσεις.

Επιβραβευόμαστε με τη σχετική πιστοποίηση.

Τελωνειακος Ελεγχος
Τελωνειακος Ελεγχος

Είμαστε πιστοποιημένοι
από το Υπ Οικονομικών,
με άδεια Εγκεκριμένου
Οικονομικού Φορέα,
για τις τελωνειακές
απλουστεύσεις
αναφορικά με την
διακίνηση εμπορευμάτων.